باشگاه خبرنگاران بختیاری
به سامانه ارسال خبر باشگاه خبرنگاران بختیاری خوش آمدید،
باشگاه خبرنگاران بختیاری با هدف گسترش احساس مسئولیت و ارتقای سطح مشارکت شهروندی راه اندازی شده است. عضویت در این باشگاه هیچ محدودیتی ندارد. کافیست با مطالعه دستورالعمل های زیر و فراگیری آموزش های مختصر در خصوص سوژه یابی، تنظیم خبر و ملاحظات فنی ارسال متن، خود را مجهز کنید. از همین امروز فعالیت خود را آغاز کنید و در انتشار رویدادهای خبری محل زندگی خود مشارکت کنید.
پس از مدتی، عضو دائم باشگاه می شوید و کارت مخصوص اعضای دائم برای شما ارسال می گردد.
متن مورد نظرتان را تایپ کنید و از طریق کادر زیر ارسال نمایید.
چنانچه مایلید پیامک اعلام وصول خبرهای خود را دریافت کنید، شماره موبایلتان را نیز بنویسید.
پیامک های اعلام وصول باشگاه، منحصراً از طریق شماره 09357553425 ارسال می گردند.

<< Registeration Form >>


Username : *
Password : *
Password (Again) : *
first name : *
last name : *
Email Address : *
Email Address (Again) : *
Sex : Male  Female   *
Birth Date :
City :
Country :
Address :
Education :
Phone Number :
Mobile : *
Describtion :
Security Code :