درباره ايبنانيوز
آژانس خبری بختیاری با هدف تسهیل ارتباطات فرهنگی بین مناطق بختیاری کشور فعالیت می کند.

بر این اعتقادیم كه عوامل نهادی و ساختاری نظیر تقسیمات کشوری موجب پراکندگی جغرافیای طبیعی – انسانی منطقه بختیاری در چند جغرافیای سیاسی متفاوت شده است که متعاقب آن، ضعف ارتباطات فرهنگی این مناطق به عامل گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی در منطقه تبدیل شده است.

بر این اعتقادیم كه حفظ اصالت های فرهنگی نه تنها با توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی سرزمین مان تضادی ندارد بلكه توسعه پایدار بختیاری در گرو حفظ فرهنگ اصیل بومی و تلاش برای زنده نگه داشتن و تقویت سرمایه های اجتماعی موجود در جامعه بختیاری است.

بر این اعتقادیم كه آژانس خبری بختیاری می تواند و باید به زبان بختیاری بنویسد. با این وجود با واقع نگری سعی در برطرف كردن موانع فرهنگی و ایجاد زیرساخت های لازم برای بختیاری نویسی داریم.

آژانس خبری بختیاری با نام اختصاری «ایبنا نیوز» و با نشانی اینترنتی www.IbnaNews.com فعالیت می کند و در راستای تحقق برنامه جامع توسعه پایدار بختیاری، درصدد تقویت وحدت و همدلی بین اقشار مختلف مردم و برطرف کردن موانع فرهنگی و ارتباطاتی توسعه منطقه بختیاری است. و در این راه از هر نوع کمک شما استقبال می کند.

تاسیس: آبان 1386
مدیرمسئول: محسن حیدری
طراحی سايت جديد ايبنانيوز چگونه است؟
بهتر شده
فرق چندانی نکرده
بدتر شده