مؤلفه های ساختاری وحدت و برادری در نظام اجتماعی قـوم بختیـاری
۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ۰۸:۵۵
تکرار سناریوی عقرب گزیدگی و کمبود امکانات پزشکی در اندیکا
۱۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۳۷
تصویر: نمای بیرونی اتاق بهورز در یکی از خانه بهداشت های اندیکا
۱۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۱۷
عکس: عباس حیدری نوروزی، پژوهشگر
۱۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۲۷
عکس: فرهاد بیژن پور ، خواننده بختیاری
۱۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۶
عکس: دکتر شاهپور عیدیوندی، استاد دانشگاه
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۴۹
تصویر: سردار شهید زال یوسف پور
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱
گزارش تصویری: سومین همایش گوگری بختیاری در شهرکرد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۴۹
تصویر: آرم همایش غیردولتی برادری (گو گری)
۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۲۷
 
طراحی سايت جديد ايبنانيوز چگونه است؟
بهتر شده
فرق چندانی نکرده
بدتر شده